Třinácté narozeniny Second Life

Jak se staví virtuální narozeniny. SL13B – třinácté narozeniny Second Life, zvenku i zevnitř.